Vse novosti

Razcvet električnih avtomobilov je na vrhuncu – strokovnjak razkriva razloge za upadanje zanimanja

16views

Glede na študijo so največji vpliv vladne spodbude in nižji stroški goriva.

Strokovnjaki poudarjajo, da se je trg električnih vozil pred naslednjim skokom upočasnil, vendar bo za to treba rešiti infrastrukturne in tehnološke izzive.

17 % vprašanih v Litvi, 12 % v Latviji in 15 % v Estoniji bi kupilo električni avtomobil, ker je bolj trajnosten.

Ta vidik je pomembnejši za ženske kot za moške (12 % moških in 20 % žensk v Litvi, 9 % moških in 15 % žensk v Latviji ter 12 % moških in 17 % žensk v Estoniji) in za starostno skupino 18-25 let.

31 % litovskih, 27 % latvijskih in 19 % estonskih anketirancev meni, da je državna podpora pomembna pri nakupu električnega avtomobila, 21 %, 24 % in 26 % pa meni, da je cena polnjenja cenejša od goriva.

V raziskavi 2023 je 52 % litovskih anketirancev kot najpomembnejšo prednost električnih vozil navedlo trajnost, 20 % jih je kot odločilni dejavnik navedlo cenejše polnjenje kot gorivo, le 14 % pa državno podporo.

Nižje obrestne mere pri najemu avtomobila so bile letos pomembne za enega od desetih, medtem ko so bile lani pomembne za 4 %.

” Po besedah Vaidotasa Gurskasa, vodje litvanske podružnice Citadele Leasing, rezultati raziskave kažejo podobne trende kot v drugih državah EU, kjer je navdušenje ljudi nad električnimi avtomobili začelo upadati.

“Čeprav se je delež električnih vozil med vsemi na novo registriranimi avtomobili v Litvi povečal z 0,4 % v začetku leta 2020 na skoraj 8 % leta 2024, se zdi, da je vrh razcveta električnih vozil kratkoročno že dosežen.

Na to so vplivale visoke obrestne mere, ki so otežile življenjski standard, zato vidimo, da prednostna naloga ni trajnost, temveč drugi vidiki, povezani z varčevanjem,” pravi Vaidotas Gurskas.

Po drugi strani pa bi lahko ekonomski vidiki povzročili tudi nov razcvet električnih vozil, če bodo odpravljene glavne tehnološke pomanjkljivosti, kot sta prekratek doseg na eno polnjenje in izboljšana infrastruktura polnilnega omrežja, je dejal Gurskas.

V tem primeru bi bilo lastništvo in vzdrževanje električnega avtomobila stroškovno učinkovitejše od lastništva avtomobila z motorjem z notranjim izgorevanjem.

Anketiranci navajajo, da električnega avtomobila ne bi izbrali zaradi njegove visoke cene (53 % Litvancev, 40 % Latvijcev in 44 % Estoncev), kratkega časa vožnje z enim polnjenjem (54 % Litvancev, 44 % Latvijcev in 41 % Estoncev) ter nepriročnega omrežja za polnjenje (43 % Litvancev, 28 % Latvijcev in 27 % Estoncev).

V primerjavi z letom 2023 so rezultati raziskave v Litvi o pomanjkljivostih električnih vozil ostali podobni. Najpomembnejši spremembi sta zmanjšanje deleža anketirancev, nezadovoljnih z omrežjem za polnjenje, z 61 % na 43 % in zmanjšanje deleža anketirancev, ki so opredelili predolge čase polnjenja, z 52 % na 35 %.

“Čeprav proizvajalci električnih vozil hitro izboljšujejo svoje tehnološke rešitve, se tehnologija ne izboljšuje tako hitro, kot bi si želeli – ljudje to opažajo.

Po drugi strani pa priročno omrežje za polnjenje ostaja izziv, zlasti v regijah, vendar rezultati raziskave kažejo, da ljudje cenijo napredek, ki je bil dosežen pri izboljšanju infrastrukture za EV,” pravi Gurskas.

Leta 2023 je 32 % vprašanih v Litvi navedlo pomanjkanje državnih spodbud za lastništvo avtomobila, medtem ko jih je letos to navedlo 26 %.

Po mnenju Gurskasa ima državna podpora pomembno vlogo pri ohranjanju zanimanja ljudi za bolj trajnostna vozila.

“Tehnološki napredek je odvisen od proizvajalcev električnih vozil, z javnimi subvencijami pa lahko vplivamo na razvoj infrastrukture in izboljšamo dostop do električnih vozil.

Po drugi strani pa za bolj trajnostno vožnjo ni treba kupiti novega avtomobila – tudi če imate avtomobil z motorjem z notranjim izgorevanjem, lahko izberete goriva z nižjimi emisijami CO2,” pravi vodja litovske podružnice Citadele Leasing.

“Za banko Citadele je maja 2024 raziskovalna agencija Norstat izvedla reprezentativno raziskavo med prebivalci baltskih držav. V Litvi, Latviji in Estoniji je bilo prek spletne ankete anketiranih po najmanj 1.000 oseb, starih od 18 do 74 let.

Leave a Response