Vse novosti

Evrokomisija mora plačati obresti za globe, naložene Deutsche Telekomu na Slovaškem

17views

Evrokomisija mora ne le povrniti celotno ali del globe, ki jo je podjetje že začasno plačalo, temveč mora plačati tudi obresti.

Evropsko sodišče (SES) je v torek odločilo, da mora Evropska komisija (EK) plačati obresti za globe, ki jih je neupravičeno naložila družbi Deutsche Telekom AG zaradi zlorabe prevladujočega položaja na slovaškem trgu širokopasovnih telekomunikacijskih storitev, poroča TASR.

Sodišče je pojasnilo, da mora Evropska komisija, če Splošno sodišče ali Sodišče EU razveljavita ali zmanjšata globo, ki jo je EK naložila podjetju zaradi kršitve pravil konkurence, ne le povrniti celotno ali del globe, ki jo je podjetje že začasno plačalo, ampak tudi plačati obresti za obdobje od datuma začasnega plačila globe do datuma povračila. Namen teh obresti je, da se zadevnemu podjetju v enkratnem znesku nadomesti izguba koristi, ki izhaja iz zadevnega zneska.

Iz sporočila za javnost luksemburškega sodišča izhaja, da je Evropska komisija 15. oktobra 2014 družbi Deutsche Telekom AG zaradi zlorabe prevladujočega položaja na slovaškem trgu širokopasovnih telekomunikacijskih storitev naložila globo v višini približno 31 milijonov EUR. Družba je pri Splošnem sodišču EU (sodišče prve stopnje) vložila tožbo za razglasitev ničnosti te odločbe in hkrati januarja 2015 začasno plačala globo. Splošno sodišče je tožbi delno ugodilo in globo zmanjšalo za približno 12 milijonov EUR.

Zamudne obresti

Zato je Evropska komisija februarja 2019 družbi Deutsche Telekom povrnila navedeni znesek. Po tem je družba od EK zahtevala, naj ji plača tudi zamudne obresti od tega zneska za obdobje od datuma plačila globe do datuma njenega vračila, tj. za več kot štiri leta.

Komisija je to zavrnila, zato se je družba Deutsche Telekom ponovno pritožila na Splošno sodišče, ki je Komisiji naložilo, naj družbi plača približno 1,8 milijona EUR.

Izvršilni organ EU se je na sodbo Splošnega sodišča pritožil na Sodišče EU (višja instanca), ki je v torek zavrnilo pritožbo EK in potrdilo prejšnjo sodbo Splošnega sodišča. To pomeni, da mora Komisija plačati obresti za globe, ki jih je neupravičeno naložila družbi Deutsche Telekom AG na Slovaškem.

Leave a Response