Vse novosti

Se je spremenila? Da bi bila princesa Catherine izjemno vitka? Če si ogledate nedavne in stare fotografije, boste videli, da je…

71views

© Ringier Hungary Kft. Vse pravice pridržane v zvezi z vsebino teh strani, vključno z uporabo vsebine za namene iskanja besedil in podatkov – v skladu z določbami zakona LXXVI iz leta 1999 o avtorskih pravicah, členom 35/A (1) zakona in členom 4 evropske direktive o trgih digitalnih storitev (Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta)! Strani in njihova vsebina – vključno zlasti, vendar ne omejeno na besedila, grafike, slike, fotografije, zvočne posnetke in videoposnetke itd. objavljene na njih – so izključna last družbe Ringier Hungary Kft./Blikk Kft./Ringier Sports Media Hungary Kft. Za kakršno koli njihovo uporabo je potrebno predhodno pisno soglasje imetnika pravic. Imetnik pravic ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine, ki so na voljo prek povezav s tega spletnega mesta. Imetnik pravic si bo prizadeval zagotoviti točne in verodostojne informacije, vendar ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi teh informacij.

Leave a Response