Vse novosti

Predlagano petkratno zvišanje glob za ribolovne kršitve

26views

Seimasov odbor za pravo in red (LJC) je v petek z dvema vzdržanima glasovoma in dvema glasovoma proti ter štirimi glasovi za potrdil naslednje spremembe zakonika o upravnih prekrških. Odločitev je bila sprejeta z glasovanjem predsednika odbora.

V spremembah so predlagane tudi nove globe za kršitve v zvezi s sečnjo, onesnaževanjem, odvzemom zaščitenih živali, nabiranjem divjih rastlin ali gob ter vplivom načrtovanih gospodarskih dejavnosti na okolje.

Algirdas Stončaitis, član skupine demokratov “V imenu Litve”, je izrazil jezo zaradi drastičnega in nerazumnega zvišanja glob.

“To je hitrost, s katero gremo s povečanjem glob,” je dejal odboru.

Agnė Širinskienė, ki pripada mešani skupini poslancev Evropskega parlamenta, je dejala, da sistem kazni “postaja neustrezen”. Dejala je, da bi bile kazni za nezakonito uživanje alkohola nižje od kazni za kršitve pravil o ribolovu.

“Gre za trošarinski izdelek, država pa ne dobi davkov in utrpi večjo škodo,” je dejala.

Predlog je, da se prenehajo izdajati opozorila za preproste kršitve pri ljubiteljskem ribolovu in da se namesto 10-60 evrov izrekajo globe v višini 30-90 evrov. Ribiči, ki uporabljajo prepovedano orodje ali tehnike (razen elektrike, ultrazvoka), bi morali plačati globe v višini od 0,6 do 1,5 tisoč evrov, za večkratno uporabo pa od 1,4 do 2,5 tisoč evrov.

Globe za izdelavo, prodajo, pridobitev ali posedovanje nedovoljenega orodja (razen električnega ali ultrazvočnega) ali naprav je predlagano zvišati na 300-580 evrov (zdaj 60-200 evrov), za ponavljajočo se kršitev pa na 0,5-0,16 tisoč evrov.

V spremembah zakonika je predlagano, da se kaznuje vsako razpolaganje z orodjem za rekreacijski ribolov (razen električnih ali ultrazvočnih naprav), ki je trenutno kaznivo le za prodajo.

Odbor predlaga tudi podvojitev kazni za prodajo in nakup ulova in proizvodov, pridobljenih iz njega, na 180 do 580 EUR.

Za preproste kršitve pravil o gospodarskem ribolovu v celinskih vodah se namerava še naprej izrekati opozorila, globe pa povečati za petkrat, in sicer na 100 do 300 evrov, za hude kršitve pa na 0,85 do 1,75 tisoč evrov. V prvem primeru bi lahko prišlo do zaplembe opreme, ki se uporablja pri ribolovu, v drugem primeru pa bi bila zaplemba obvezna.

Kršitve predpisov o gospodarskem ribolovu na morju bi kapitane in direktorje podjetij stale od 0,6 do 3,5 tisoč evrov.

Petkrat naj bi se zvišale tudi globe za kršitve posebnih predpisov o ribolovu, za ponavljajoče se kršitve pa naj bi se predlagala zaplemba ribolovnega orodja in opreme.

Leave a Response