Vse novosti

Načrtovane spremembe stavbe palače zakoncev

18views

V stavbi na ulici S. Šimkaus 11, zgrajeni pred več kot štirimi desetletji, se nahaja urad za civilno registracijo in matični urad, pogosto pa se uporablja tudi za poročne obrede in poroke, saj se mladoporočenci in gostje tu zbirajo ob delavnikih in koncih tedna.

Čeprav je notranjost poročne palače še vedno zanimiva in so prostori funkcionalni, je priznano, da je stavba, ki se nahaja v osrednjem delu mesta, potrebna prenove.

“Z izvajalcem je bila že podpisana pogodba za ureditev območja okoli palače zakoncev.

Želja po urejanju okolja je privedla do odločitve, da se izboljša fasada stavbe.

Ta praksa spreminjanja vrstnega reda del ni dobra. Ne sme se dogajati, da nekateri gradbeniki plezajo čez novo urejeno infrastrukturo drugih izvajalcev, in tega v prihodnje ne bomo dopuščali.

Tokrat sem dal pobudo, da se čim prej sprejmejo potrebne odločitve o možnosti prenove stavbe poročne palače, še posebej, ker so pogoji za to ugodni – pripravljen je tehnični projekt del, izdano je gradbeno dovoljenje,” pravi Arvydas Vaitkus, župan mesta Klaipeda.

Ko bodo dela vključena v strateški načrt, bo pripravljena dokumentacija za javna naročila. Obnovitvena dela se bodo izvajala v skladu s tehničnim delovnim projektom.

Vključuje obnovo fasade in strehe (izolacija strehe in fasade; nova fasadna dekoracija; namestitev nove strešne kritine; popravilo pločevinaste strehe in sistema za odvajanje deževnice; obnova zunanjega stopnišča s klančino za gibalno ovirane osebe; popravilo lesenih podbojnih vrat in druge fasadne dekoracije; zamenjava svetilk zunanje razsvetljave itd).

Ocenjena potreba po financiranju projekta znaša približno 1,2 milijona EUR, in sicer zaradi močnega povečanja cen v gradbenem sektorju v zadnjih letih.

Občina Klaipeda namerava še letos prenoviti trg pred poročno palačo v Klaipedi. Prenova bo vključevala zamenjavo dotrajanih pločnikov in trgov, odstranitev parkirišča ob vhodu v

Marriage Palace, obnovljena pa bo tudi ograja na južni strani, ki je v slabem stanju.

Z obnovo prostora bodo ustvarili kontinuiteto poti in trgov, prenovili svetlobne rešitve, parkirišča in več zelenih površin.

Vrednost projekta, s katerim bo prenovljeno območje v velikosti približno 4.400 kvadratnih metrov, je 902.000 evrov.

Leave a Response