Vse novosti

Evropske volitve 2024: po volitvah se bodo začela pogajanja o članstvu v frakcijah in novem predsedniku Evropske komisije

18views

Državljani Evropske unije so na volitvah izvolili 720 poslancev Evropskega parlamenta, ki jih bodo naslednjih pet let zastopali v Evropskem parlamentu. Kaj čaka novoizvoljene poslance po volitvah?

Državljani Evropske unije so izvolili 720 poslancev Evropskega parlamenta, ki jih bodo naslednjih pet let zastopali v Evropskem parlamentu (EP). TASR na podlagi informacij z uradne spletne strani EP ponuja pregled dogajanja v prihodnjih dneh.

V dneh takoj po volitvah bodo nacionalni organi držav članic EU objavili imena izvoljenih evropskih poslancev. Pred tem bodo preverili, ali nimajo mandata ali funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Prva dejavnost novoizvoljenih poslancev Evropskega parlamenta bodo pogajanja o ustanovitvi političnih skupin (frakcij), ki lahko trajajo do prvega plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Politično skupino mora sestavljati najmanj 23 poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaj četrtini držav članic (najmanj sedem), nas opozarja spletna stran EP.

Ustanovno plenarno zasedanje bo potekalo od 16. do 19. julija ob začetku novega parlamentarnega mandata. Na plenarnem zasedanju bodo poslanci izvolili predsednika, 14 podpredsednikov in pet kvestorjev. Poslanci bodo glasovali tudi o številčni sestavi stalnih odborov in pododborov EP, verjetno pa bodo objavljena tudi imena članov posameznih odborov. Po ustanovnem plenarnem zasedanju bodo potekale prve seje odborov, ki bodo izvolili svoje predsednike in podpredsednike (predsedstvo).

Še ena od ključnih nalog EP po volitvah je izbira predsednika Evropske komisije (EK). Ta sledi ustanovnemu plenarnemu zasedanju. To bi se lahko zgodilo po poletnih počitnicah (16.-19. september), lahko pa tudi prej. Kandidata bo predlagal Evropski svet (najvišji predstavniki držav članic EU), ki naj bi upošteval rezultate volitev v EU, poroča BBC. Predlagani kandidat bo nato svojo politično usmeritev predstavil poslancem Evropskega parlamenta.

Volitve predsednika Evropske komisije

Evropski parlament lahko predsednika EK izvoli s tajnim glasovanjem z večino 361 od 720 poslancev. Če kandidat ne dobi potrebne večine, predsednik EP pozove Evropski svet, naj v enem mesecu po istem postopku predlaga novega kandidata.

Po izvolitvi predsednika EK 27 držav članic EU v sodelovanju s predsednikom EK predlaga posamezne kandidate. V Evropski komisiji ima vsaka država članica po enega evropskega komisarja ali komisarko.

Kandidati morajo po zaslišanju v ustreznem odboru Evropskega parlamenta pridobiti soglasje poslancev glede na področja, za katera bodo odgovorni. Celotno sestavo nove Evropske komisije morajo poslanci Evropskega parlamenta potrditi z glasovanjem z veliko večino, s čimer bo novoustanovljeni kolegij komisarjev nastopil mandat za obdobje petih let, je zapisano na uradni spletni strani EP.

Leave a Response